Over ons

grolloospringlevend klein

Eind oktober 2011 is door de Commissie Behoud Markehuis een informatieve bijeenkomst georganiseerd. Daar zijn allerlei ‑ voor Het Markehuis, voor Grolloo en voor zijn inwoners – belangrijke onderwerpen ter tafel gekomen. Rode draad: duurzaamheid en leefbaarheid. Dit is dus veel breder dan alleen behoud van Het Markehuis. Daarom zal de Commissie Behoud Markehuis voortaan dan ook Grolloo Springlevend heten.

Het is een overkoepelend orgaan, waarin de besturen van Het Markehuis, VDGO en SGO vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is Dick Oelen voorzitter, Hendrikus Schotenboer vice-voorzitter en ik fungeer als secretaris. De besturen hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden, maar door samen op te trekken staan we veel sterker. Grolloo Springlevend zal de besturen gevraagd en ongevraagd ondersteunen in het belang van een leefbaar Grolloo, voor alle inwoners.

Dit zijn de punten waarop we ons in 2012 in eerste instantie hebben gericht:

  • woningbouw in Grolloo (voor jong en oud)
  • duurzaam Markehuis (energie-, investerings- en activiteitenplan).

Uiteraard kunnen we dit niet alleen. Ook uw deskundigheid, hulp en inzet zijn daarbij van groot belang. Een aantal mensen heeft tijdens de oktoberbijeenkomst al aangegeven hiervoor beschikbaar te zijn. Een aantal verzoeken tot inschakeling zijn inmiddels “de deur uit”. Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kan dat natuurlijk alsnog (zie contactgegevens hieronder). Graag zelfs! Ook suggesties en ideeën zijn van harte welkom.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Namens het bestuur van St. Het Markehuis en Grolloo Springlevend,

Ina Reinders-Meursing, secretaris

secretariaat@grolloospringlevend.nl of gsm 06-23057900