Datum veiling 2018 bekend!

De veilingcommissie van Grolloo Springlevend heeft een datum geprikt waarop er in Het Markehuis weer een veiling gaat plaatsvinden. Dit wordt zaterdag 13 oktober a.s. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Vrijdag 12 oktober zal de kijkdag zijn.

Binnenkort volgt er meer nieuws, op deze website en in andere media.

Unieke veiling 3 oktober 2015 – 06

logo-unieke-veiling

Nieuwe fitnessruimte in dorpshuis Grolloo grote stap dichterbij en nieuwe instrumenten voor muziekvereniging Crescendo.
Veilingmeester Tichelaar en Van Oosterhout  in topvorm.

De lang gekoesterde wens tot een eigen fitnessruimte in dorpshuis Het Markehuis te Grolloo lijkt na zaterdag een stuk dichterbij.  Met een grandioze opbrengst van de tweejaarlijkse veiling van € 8.500,00 kan een verdere stap worden gezet. Ook muziekvereniging Crescendo kon daarnaast nog worden verblijd met € 2500,00, bestemd voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten.
Afgelopen zaterdag vond in het Dorpshuis van Grolloo wederom de tweejaarlijkse veiling plaats  telkens die door Grolloo Springlevend wordt georganiseerd. Alle bezoekers werden welkom geheten door het comité van welkom en toezicht, die vooraf peilde of men genoeg geld had meegenomen. Vanaf 10.30 uur namen de veilingmeester  de commissaris van de koning J. Tichelaar en burgemeester van AA en Hunze de veilinghamer ter hand.
Tijdens de veiling werden vele  voorwerpen, kunstwerken en vooral ook diensten geveild. Niet alleen middenstanders en particulieren, maar ook sportteams en inwoners hadden vooraf meer dan 150 diensten aangeboden. Het enthousiasme voor deze wijze van geld inzamelen werd door velen heel spontaan ondersteund. De diensten varieerden van schaatsen slijpen, blad verwijderen, oppassen, muziekles,glasbewassing tot rondleidingen en onderhoudsbeurten voor auto en huis tot  het bakken van taarten, het rijden in raceauto’s, een dagje met de camper mee  en een geheel verzorgd optreden van Crescendo thuis.
Het werd een megaklus voor de Grolloër  veilingmeesters Jan Sijbring, Henk Zeelenberg en Gertjan Hietbrink om al deze spullen aan de man te brengen, maar zij kweten zich voortreffelijk van hun taak.Daarvoor hadden  Tichelaar en  Van  Oosterhout al een flinke aanzet gegeven door heel professioneel en met veel humor de waren en diensten aan de man te brengen.  Alle diensten dienen voor 1 oktober 2016 te worden afgerond.

Tussendoor hadden de loopgroep van SGO Grolloo en Bas Luinge ook de strijd met elkaar aangebonden. Bas Luinge wist uiteindelijk in 2 uur meer meters af te leggen dan de loopgroep in vijfenhalve uur.

Rond  17.30 uur kon Grolloo Springlevend met een heel tevreden gevoel de € 11.000,00 over beide  betrokken verenigingen verdelen.

Op de eerste zaterdag in oktober van 2017 wordt de volgende Grolloër Unieke Veiling gehouden.

Unieke veiling 3 oktober 2015 – 05

logo-unieke-veiling

Een aantal weken geleden hebben we u iets over de reden waarom… verteld. Dit keer een toelichting op het tweede speerpunt van de veiling:

“Grolloo Springlevend” en Crescendo             – door Henk Zeelenberg

Zoals u weet is er op 3 oktober weer een unieke veiling in het Markehuis. De opbrengst moet ten goede komen aan organisaties of initiatieven die de leefbaarheid van ons dorp bevorderen.

Dit jaar zijn de speerpunten het initiatief om een fitnessruimte te creëren in het Markehuis en de ondersteuning van de muziekvereniging Crescendo.

Wellicht zullen er mensen zijn die voor beide zaken minder belangstelling hebben. Het is daarom goed nog maar eens de doelstelling te benadrukken:

Het bevorderen van de leefbaarheid van ons dorp.

Dit moet gebeuren op het totale gebied van Wonen, Werken, Zorg, Sport, Cultuur en Recreatie. Muziek maakt hiervan een belangrijk deel uit. Lees verder